Educatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herdenken aan onze bevrijders tijdens WOII het vieren van onze vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend.

Op deze pagina is veel informatie beschikbaar voor lessen op school of het samenstellen van een verslag over de periode van WOII en de bevrijding. Wie nog belangrijke informatie wil toevoegen, kan dit melden: info@airbornefeelings.nl

Educatie website School-TV Arnhem in oorlogstijd Humanitair Oorlogsrecht WOII.nl