Educatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herdenken aan onze bevrijders tijdens WOII het vieren van onze vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend.

This page has lots of information available for lessons at school or compiling a report on the period of WWII and the liberation. Who wants to add important information to report this: info@airbornefeelings.nl

Educatie website School-TV Arnhem in oorlogstijd Humanitair Oorlogsrecht WOII.nl