Airborne Monument Arnhem

Het Airborne monument in Arnhem is een door oorlog beschadigde zuil van het voormalig Paleis van Justitie en staat op de lijst van Nationale Monumenten. De zuil is geplaatst op een voetstuk. De zuil is 1 meter breed en 1 meter diep.
De tekst op de zuil luidt: ’17 SEPTEMBER 1944′.

Naast het monument hangen er twee reliëfs aan de muur, één van het airbornesymbool Pegasus en één met de tekst “Battle of Arnhem 44, Bridge to the future 94".

Symboliek
‘Hier en daar staat een gehavende zuil, te midden van onze herstelde wereld, te getuigen van de verwoesting die eens was. Een zuil als drager van herinneringen aan vergankelijkheid en dood, maar ook aan overwinning en leven.’

Locatie
Het ‘Airborne-monument’ staat midden op het Airborneplein in Arnhem, ook wel genoemd de Berenkuil (in de rotonde van de oprit van de John Frost Brug).

Op vrijdag 18 september 2009 was het de eerste keer dat de Duitse ambassadeur Thomas Läufer stond bij de herdenking aanwezig was. Hij legde er een krans om de gevallenen te gedenken van de Slag om Arnhem. Voor hem legden diplomatieke en militaire vertegenwoordigers van Groot Brittannië en Polen bloemen, na hem volgden collega’s uit Australië, Canada en de Verenigde Staten. De Britse en Poolse veteranen kregen massaal applaus van het publiek in een erehaag richting stadhuis.
Herdenking en kranslegging
Vrijdagavond om 18.30 uur
In de zogenaamde “Berenkuil” worden bij het monument de Airborne-strijders herdacht, die aan de voet van de Rijnbrug hun leven lieten tijdens de gevechten om deze brug. Er zullen kransen worden gelegd door vertegenwoordigers van de veteranen, maar ook door burger- en militaire-autoriteiten. Het is een goede traditie dat ook veel burgers van Arnhem hier tijdens deze bijeenkomst bloemen leggen. Jonge militairen van de Luchtmobiele – Brigade fungeren als vlaggenwacht. Tijdens het spelen van de volksliederen hijsen zij de landenvlaggen. Het geheel wordt muzikaal begeleid door de Arnhem Band van Scouting Nederland met medewerking van de “Pipes and Drums of the Royal British Legion”. Leerlingen, die het monument hebben geadopteerd, zullen als laatste bloemen leggen.

Airborne Monument Oosterbeek

Het Airborne Monument in Oosterbeek (gemeente Renkum) is een gedenkzuil, bekroond met een natuurstenen beeldengroep van vijf mannenfiguren De vrijheidsfiguur rijst boven de anderen uit. Zij wordt omgeven door de figuren van burgers en soldaten, de vrijheid schragend. Het Geloof, de Gerechtigheid, de Huiselijke haard, de Hoop en de Liefde, het zijn alle gedachten en idealen, die in steen hun symbolen vinden.
Bij het gedenkteken is een informatiebord geplaatst. Op een herinneringsplaatje staan de namen van diegenen die dit project mogelijk gemaakt hebben. Het plaatje is ingemetseld in een van de muurtjes van de verlichting.

Aan de voet van de zuil zijn in reliëf vier voorstellingen aangebracht: de oostkant stelt de landing van de geallieerde troepen voor, de zuidkant de hulp van de Oosterbeekse vrouwen aan de gewonden, de westkant de medewerking van het ondergrondse verzet aan de Airborne en de noordkant de laatste heldhaftige weerstand.

Het monument aan de Utrechtseweg werd in 1946 opgericht door de beeldhouwer Jacob Maris. Er staat echter geen inscriptie, maar deze is bij de bushalte aan de Utrechtseweg te vinden. Hier staat onder andere het verloop van de Slag op en de reden waarom het monument is opgericht: Doch in hun hart bleef leven de herinnering aan deze heldhaftige Engelse soldaten, die ook voor onze bevrijding streden en vielen. Toen de inwoners van Oosterbeek terugkeerden, besloten zij spontaan van hun hulde, eerbied en dankbaarheid getuigenis af te leggen door het stichten van een gedenkteken. Na de oorlog werd dit monument opgericht met geld van de burgers. De eerste herdenking vond tussen de ruines plaats. In 1991 kreeg het monument een permanente verlichting.

Airborne Monument Ede

Het Airborne monument op de Ginkelse Heide in Ede is een officieel herdenkingsteken en is onthuld op 19 september 1960 door generaal-majoor Urquhart. Het monument is ontworpen en vervaardigd door mevr. H. van Heuff-van Oven (ontwerp), K. van Berkel en J. Rombouts.
Het Airborne monument op de Ginkelse Heide in Ede is een betonnen gedenkzuil, bekroond door een koperen adelaar met gespreide vleugels. Het voetstuk heeft de vorm van een kristal, waaruit het monument als een prisma oprijst.
Het monument is 3 meter hoog, 30 centimeter breed en 30 centimeter diep.
Op de zuil zijn drie koperen emblemen aangebracht. Op het eerste embleem staat een gevleugelde en gekroonde parachute afgebeeld, op het tweede embleem het wapen van de King’s Own Scottish Borderer en op het derde embleem een beeltenis van een paarse Pegasus (het mythologische gevleugelde paard). Aan de voet van het gedenkteken bevindt zich een plaquette van natuursteen. De tekst op de plaquette luidt:

‘JESAJA 40, 31:
…ZIJ ZULLEN OP VAREN MET
VLEUGELEN GELIJK DE ARENDEN
…THEY SHALL MOUNT UP WITH WINGS AS EAGLES’.

Een kleine 15 meter naast de zuil ligt een zwerfkei met het opschrift:
LUCHTLANDING 17_18 SEPT.1944.
Het monument bevindt zich op de Ginkelse Heide aan de Verlengde Arnhemseweg in Ede en is geplaatst om de parachutisten te herdenken die bij de Slag om Arnhem gesneuveld zijn. Op 18 september 1944 kwamen op de Ginkelse Heide 121 Dakota transportvliegtuigen aan. Vanuit deze vliegtuigen sprongen bijna 2000 parachutisten om de troepen bij Arnhem te versterken. Er werden echter al vijf vliegtuigen neergeschoten voordat ze de heide bereikten. Voordat alle soldaten veilig op de grond aangekomen waren sneuvelden er al 50 man en er raakten er meer dan 150 vermist. Het monument staat op het noordelijkste punt van het toenmalige slagveld.
Herdenking en kranslegging
Ieder jaar wordt op de airborne zaterdag door huidige parachutisten van het Britse 4th Battalion op de Ginkelse Heide een luchtlanding uitgevoerd. Aansluitend vindt een herdenking en kranslegging bij het monument plaats.

Airborne Monument Heelsum

Het Airborne monument in Heelsum (gemeente Renkum) bestaat uit een aantal onderdelen. Aan een boog hangt een metalen beeld van een parachutist. De boog wordt bekroond door een Pegasus. De Grieks-mythologische Pegasus (een gevleugeld paard) is het Airborne-embleem. Op de boog zijn helmen en geweren bevestigd. Onder de parachutist is een kanon geplaatst. Het kanon is bevestigd op een fundering van containers. Bij het gedenkteken zijn twee informatieborden geplaatst. Het gedenkteken is circa 3 meter 50 hoog, 3 meter 50 breed en 3 meter diep.
Oorspronkelijk stond het gedenkteken aan een van de routes die vanaf de landingzones liepen. In verband met de reconstructie van het wegennet werd het verplaatst naar de huidige locatie in Plantsoen 1944, tussen de Utrechtseweg en de Bennekomseweg te Heelsum (gemeente Renkum).
Het monument is in de jaren negentig grondig gerenoveerd. Het monument vergt veel onderhoud omdat het snel roest.

De tekst op de parachute luidt:

‘HEELSUM.
IN DEZE OMGEVING LANDDE
DE 1e AIRBORNE DIVISIE
OP 17 SEPT. 1944 – 1 UUR’.

De tekst op het eerste informatiebord luidt:

‘DIT AIRBORNE MONUMENT MET OMRINGEND PLANTSOEN IS IN 1994 GRONDIG
GERENOVEERD TER GELEGENHEID VAN DE 50STE HERDENKING VAN DE SLAG
OM ARNHEM. DIT WERD MOGELIJK GEMAAKT DANKZIJ DE STEUN VAN DE
GEMEENTE RENKUM EN HET NEDERLANDSE LEGER. BOVENDIEN HEBBEN VELE INSTANTIES EN PERSONEN ZICH HIERVOOR INGEZET, IN HET BIJZONDER
DE PLAATSELIJKE BEVOLKING.
HET WERD IN 1945 OPGERICHT MET BEHULP VAN MATERIAAL DAT NA DE
GEVECHTEN WERD ACHTER GELATEN.

De volgende onderdelen zijn te onderscheiden:
– zesponder anti tankkanon
– radio container
– rijgoten waarmede voertuigen en geschut uit de zweefvliegtuigen werden gereden
– helmen van de parachutisten
– bevoorradingscontainers die aan parachutes werden afgeworpen
– sluitbeugel bevoorradingscontainer’.
– haken waarmede containers en bevoorradingsmanden aan de parachutes werden vastgemaakt

De tekst op het tweede informatiebord luidt:

‘OP DE 17E SEPTEMBER 1944 OMSTREEKS 1 UUR IN DE MIDDAG LANDDEN
TROEPEN VAN DE EERSTE AIRBORNE DIVISION OP DE HEIDE IN DE
OMGEVING VAN DIT MONUMENT.’

Airborne Monument Wolfheze

In het dorpje Wolfheze staat dit prachtige monument ter herinnering aan de 1st Airborne Division. In de omgeving van dit dorpje landde de Divisie op 17, 18 en 19 september. In deze plaats waren vaak de ontmoetingspunten van de divisie. Hier liep ook de spoorlijn Arnhem-Ede die een belangrijke rol speelde in de Slag. De spoorlijn lag vaak erg hoog, zodat het een strategisch punt was.

Op het monument is de volgende insciptie af te lezen:
Ter herinnering aan de eenheden van de 1e Britse Luchtlandingsdivisie en van de 1e Poolse onafhankelijke Parachutistenbirgade die op 17, 18 en 19 september 1944 in deze omgeving landden. van hieruit trokken zij richting Arnhem om de verkeersbrug te veroveren als onderdeel van de Operatie Market Garden. Deze Slag om Arnhem duurde van 17 tot 26 september 1944 .

Polen Monument Driel

 

De sokkel van het Polen Monument in Driel symboliseert het Poolse Volk. Daarin wordt, op een van het dagelijks rumoer afgewende plaats de Poolse aarde bewaard, geflankeerd door de wapens van Polen en Warschau en bekroond met het embleem van deze Poolse brigade.

Uit de sokkel rijst een dynamisch betonnen element: Polen’s geestkracht en onversaagde moed. Daaruit treedt te voorschijn de gestalte der jeugd, de toekomst die de vrijheid als kostbaar goed, als kleinood in de handen draagt.
Als de tijden donker zijn is het of deze gestalte verdwijnt, maar dit is slechts schijn. De vrijheid is er altijd en zich concentrerend op de nationale krachten, verleent zij aan Polen moed en geestkracht en altijd weer opnieuw gestalte.
Het definitieve Oorlogsmonument, vervaardigd door de beeldhouwer J. Vlasblom, werd op 16 september 1961 aangeboden. Gen. Maj. S. Sosabowski verrichtte de onthulling. Het monument werd daarna aan de hoede van het Gemeentebestuur van Heteren toevertrouwd, nu gemeente Overbetuwe. Op 18 september 1969 ontvingen alle Poolse veteranen, die bij Driel gestreden hadden, een herinneringsmedaille. Op het monument staat te lezen: -Surge Polonia- (Polen zal herrijzen)
Ter gelegenheid van de 35e herdenking van de Luchtlanding bij Driel werd aan weerszijden van het Monument een zuil opgericht. De ene zuil draagt een gedenksteen met de namen van alle 94 gesneuvelde officieren en manschappen van de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade. Het wapen van Polen en de gedenksteen, die onderdeel vormde van het voorlopige Monument, werden bevestigd op de andere zuil.
In de zomer van 1991 werd het plein rondom het Monument gereconstrueerd. Het kreeg de naam Polenplein: Plac Polski. De herdenkingen vinden jaarlijks plaats in september. Om de 5 jaar (2019 ) wordt voorafgaande aan de herdenking een dropping gehouden waaraan Poolse en Nederlandse militairen deelnemen.
Vanaf 1994 worden alle herdenkingen gecoördineerd door de Stichting Airborne Herdenkingen (SAH). Het Comité Driel- Polen is lid van deze stichting.

Geschiedenis
Ten zuiden van de Rijn ligt Driel, een klein dorpje dat deel uitmaakt van de Gemeente Heteren. Op 21 september 1944 landden hier ten zuiden van de rivier 1680 parachutisten van de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade om deel te nemen aan de Slag om Arnhem. Oorspronkelijk zou de Brigade landen ten zuiden van de Rijnbrug, maar doordat de oorlogsituatie geheel was gewijzigd en Urquhart besloten had om het Drielse Veer te veroveren. Toen ze ‘s nachts wilden oversteken ontstaken de Duitsers lichtkogels zodat de Polen gemakkelijk konden worden geraakt. Slechts 200 Polen bereikten de overkant en versterken de Britse stellingen in en rond Oosterbeek.

Air Despatch Monument

Het Air Despatch Memorial in Oosterbeek is een monument die de 79 gevallenen van het Air Despatch Squadron, die stierven tijdens de slag om Arnhem, herdenkt. Het staat vlakbij de Airborne Begraafplaats. Het droppen achter de vijandelijke linies maakte herbevoorrading zeer belangrijk. De leden van de Royal Airforce dedeen hun uiterste best de goederen op de bestemde doelen te droppen, soms ten koste van hun eigen leven. Helaas werden gebieden aangemerkt als bevoorrading zones in bezit genomen door de Duitsers en zodoende vielen veel van de goederen in verkeerde handen. Dit monument herdenkt de acties van de bevoorrading door de lucht en de slachtoffers die daarbij vielen.

Op het monument staat de volgende tekst:
“Dedicated to the memory of the air despatchers of the Royal Army Service Corps who, together with aircrew of the Royal Air Force and the Royal Canadian Air Force, gave their lives in valiant attempts to resupply the Airborne Forces during the Battle of Arnhem (Operation Market Garden)
18th – 25th September, 1944

Erected by their comrades and air despatchers past and present, with the generous assistance of the burgomaster and aldermen of Renkum, and other kind Dutch Friends.
18th September, 1994"

Engineers monument Drielse Rijndijk

Het Engineers monument op de dijk bij Driel is een relatief jong monument met een bijzondere achtergrond.

In de nacht van 25 op 26 september werden de overige soldaten die nog vochten in de Slag om Arnhem geëvacueerd. Hiertoe was besloten, omdat het volgens het Tweede Leger geen zin meer had om door te vechten. De Royal Engineers (genie) en de Royal Canadian Engineers werkten de hele nacht door om zoveel mogelijk dappere, vermoeide mannen naar de veilige overkant te brengen. Enkelen konden niet het lange wachten weerstaan en sprongen compleet met uitrusting in de Rijn.

Vandaar dat in de dorpjes langs de Rijn vaak nog Airborne-soldaten liggen op de begraafplaatsen. Voor deze dappere Genietroepen was nooit een monument opgericht. In 1989 werd besloten om daar iets aan te doen. Binnen een half jaar stond het monument er. Het monument is te vonden op de Drielse Rijndijk, vlakbij de spoorbrug.

Monument Parkweg Ede

Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de bombardementen op Ede op 17 september 1944. De bombardementen werden uitgevoerd door de Geallieerde strijdkrachten, als onderdeel van operatie Market Garden. ‘s Ochtends werd het bombardement uitgevoerd door de USAAF en ‘s middags door de RAF. Het doel waren de kazernes ten oosten van Ede. Door het slechte zicht kwamen veel bommen verkeerd terecht. Hierbij vielen in totaal 69 doden.

Glider Monument Wolfheze

Op donderdag 17 september 2009 werd het Glider monument in Wolfheze onthuld. Bij de inrit naar Camping Lindenhof staat een monument om de landingen met de zweefvliegtuigen te herdenken. Deze landingen werden in het kader van operatie Market Garden uitgevoerd op 3 terreinen rond Wolfheze. Het monument geeft een impressie van de landing van een Horsa zweefvliegtuig.
Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan de ruim 600 gliders die rond Wolfheze zijn geland. In de ochtend van 17 september 1944 werd Wolfheze zwaar gebombardeerd hierbij vielen 90 doden onder de burger bevolking. In de middag werden de gliders aangevoerd om ons land te bevrijden.
September 2008 heeft de gemeente informatiepanelen geplaatst bij de receptie van de camping. Deze Panelen geven een beeld van de gebeurtenissen rond Wolfheze in september 1944. Deze panelen waren bedoeld als voorloper op het inmiddels geplaatste Glider Monument. Dat weer een voorloper was van een expositieruimte die op de camping aanwezig is (Expositie Glider collection Wolfheze).

Gedenkzuil Dreijenseweg Oosterbeek

De gedenkzuil aan de Dreijenseweg in Oosterbeek (gemeente Renkum) is uitgevoerd in natuursteen. Op de zuil is een goudkleurige plaquette aangebracht. Boven de gedenkplaat is in reliëf een Pegasus aangebracht. Het gedenkteken is 1 meter 82 hoog, 25 centimeter breed en 20 centimeter diep.

De tekst op de zuil luidt:

‘SEPTEMBER 1944

ABOUT HERE ON 19 SEPTEMBER
156 PARACHUTE BATTALION
WERE HELD BY STRONG GERMAN FORCES
IN THEIR FIGHT TOWARDS ARNHEM.
MANY OFFICERS AND MEN WERE KILLED OR WOUNDED.

OP 19 SEPTEMBER WERD 156 PARACHUTE BATTALION
TIJDENS DE OPMARS NAAR ARNHEM
DOOR STERKE DUITSE EENHEDEN TEGENGEHOUDEN.
VEEL OFFICIEREN EN MANSCHAPPEN
SNEUVELDEN OF WERDEN GEWOND.’

Symboliek
De Grieks-mythologische Pegasus (een gevleugeld paard) is het embleem van de Airborne Divisie.

Wijzigingen
Oorspronkelijk was de gedenknaald van hout. Vanwege de slechte staat waarin het monument verkeerde, is het in 1980 vervangen door een natuurstenen zuil. In 1992 is de originele Engelse tekst gewijzigd en is bovendien een Nederlandse vertaling toegevoegd.

Gedenkzuil Valkenburglaan Oosterbeek

De gedenkzuil aan de Valkenburglaan in Oosterbeek (gemeente Renkum) is onthult in 1964 en uitgevoerd in natuursteen. Op de zuil is een goudkleurige plaquette aangebracht. Boven de gedenkplaat is in reliëf een Pegasus aangebracht. De zuil is 1 meter 82 hoog, 25 centimeter breed en 20 centimeter diep.
De tekst op de plaquette luidt:

‘SEPTEMBER 1944

ON 20 SEPTEMBER THE REMNANTS OF
4 PARACHUTE BRIGADE HELD THIS HOLLOW
AGAINST GERMAN ATTACKS, PRESSED
WITH TANKS AND FLAME-THROWERS.
THEY THEN BROKE THROUGH TO
CONTINUE THIS FIGHT IN OOSTERBEEK.

DEZE PLEK WERD OP 20 SEPTEMBER
DOOR DE RESTANTEN VAN
4 PARACHUTE BRIGADE TEGEN DUITSE
TANKS EN VLAMMENWERPERS VERDEDIGD.
NADAT ZE WAREN UITGEBROKEN, ZETTEN
ZE HET GEVECHT VOORT IN OOSTERBEEK’.

Symboliek
De Grieks-mythologische Pegasus (een gevleugeld paard) is het embleem van de Airborne Divisie.

Wijzigingen
Oorspronkelijk was de gedenknaald van hout. Vanwege de slechte staat waarin het monument verkeerde, is het in 1980 vervangen door een natuurstenen zuil. In 1992 is de originele Engelse tekst gewijzigd en is er bovendien een Nederlandse vertaling toegevoegd.

Wiltshire Monument Arnhem

De Arnhemse burgemeester Pauline Krikke onthulde op woensdagmiddag 28 april 2010 samen met Mr. Ray Hare het herdenkingsmonument voor het Wiltshire Regiment in Schuytgraaf. Mr. Ray Hare heeft tijdens WOII met het Wiltshire Regiment gevochten bij de voormalige boerderij ‘De Laar’. Op deze plek is nu De Buitenplaats gevestigd. Het Wiltshire Monument staat bij De Buitenplaats aan de Marasingel in Schuytgraaf.
Het Wiltshire Regiment is vanaf de landing op D-Day al vechtend richting Arnhem getrokken. In het zuiden van Arnhem waren met name het 4e en 5e bataljon van dit regiment betrokken bij felle gevechten. Vooral bij de spoorwegovergang aan de Laarstraat en bij boerderij De Laar is heftig gevochten. Boerderij De Laar werd hierbij gedeeltelijk in brand geschoten. De 4e en 5e bataljons wisten uiteindelijk de stellingen te behouden, maar toen ze op 5 oktober 1944 werden afgelost door eenheden van de Amerikaanse Airborne Divisie, hadden de bataljons samen meer dan 70 slachtoffers te betreuren.
In december 1944 bliezen Duitse troepen bij Elden de Rijndijk op en kwam het land waar nu de nieuwbouwwijk Schuytgraaf ligt, grotendeels onder water te staan. Hierdoor werd het na de bevrijding erg moeilijk om alle gesneuvelden op te sporen. Tijdens de bouwwerkzaamheden van Schuytgraaf werden in 2001 en 2003 nog twee soldaten van het Wiltshire Regiment geborgen. Vandaag de dag zijn er echter nog altijd 18 soldaten van dit regiment vermist. De gevechten die in dit gebied door het Wiltshire Regiment zijn gevoerd, hebben minstens zoveel impact gehad als de meer bekende gevechten tijdens de Slag om Arnhem. Volgens de initiatiefnemers, GEM Schuytgraaf Beheer BV, Van den Herik, KWP en de gemeente Arnhem, reden te meer om het Wiltshire Regiment de aandacht te geven die zij verdient.
Het Wiltshire Monument is ontworpen door Tirza Verrips. Het herdenkingsmonument heeft de vorm van een reeks golven en is uitgevoerd in Cortenstaal. De golven staan symbool voor de lange weg die de mannen van het 4e en 5e bataljon van het Wiltshire Regiment na hun landing in Normandië vanaf juni 1944 hebben afgelegd. De golven staan ook symbool voor de voortdurende Duitse aanvalsgolven die vanuit het oosten op de stellingen van het regiment neerkwamen. Het herdenkingsmonument is 4,5 m lang, 2,4 m breed en 1,9 m hoog.

Monument de Vleugel

Het monument stelt een 7 meter hoge stalen vleugel voor die schuin boven de omgewoelde aarde uitsteekt. Daarbij is het een metafoor voor diegenen die zich nog niet hebben bevrijd van de oorlog.
Eind september 1944 strandde Operatie Market Garden in de Betuwe. Het front verstarde langs de Linge. Het oorlogsgeweld uitte zich in de vorm van granaatbeschietingen over en weer, patrouilles en man-tot-mangevechten. Tegelijkertijd werd de evacuatie van de burgers een feit. Daar kwam de grote wateroverlast bij: de Duitsers bliezen de Rijndijk bij Elden op. Een groot deel van de Betuwe overstroomde. Het ‘Niemandsland’ werd een ‘Niemandswater’.
Pas begin april 1945 viel het doek voor de oorlog in de Overbetuwe. Na een eindeloos lange evacuatie kwamen de burgers terug in hun zwaar vernielde en geplunderde huizen. Op veel plaatsen was het onveilig door explosieven. Maar er was weer perspectief.
De wederopbouw kon starten.
Het mentaal loskomen van het geweld van oorlog is een langdurig proces. Onverwerkte pijn en ellende zijn een handicap, maken ‘vleugellam’. Het streven naar verlossing van oorlogspijn geldt voor zowel militair als burger. Dit monument is ook een ode aan hen die als oorlogsvluchteling in ons midden verblijven en voor de veteraan die op vredesmissie is geweest.

Gelderland Monument

Het ‘Gelderland-monument’ in Oosterbeek (gemeente Renkum) is een gedenksteen, vervaardigd uit zeven opeengestapelde stenen die afkomstig zijn van de oude kerk in Oosterbeek. Op de twee middelste stenen is een tekst aangebracht. Op de linker steen staat het wapen van Gelderland en op de rechter steen de Pegasus. De gedenksteen is 1 meter 37 hoog en ongeveer 3 meter breed.
De tekst op de gedenksteen luidt:
‘TO THE PEOPLE OF GELDERLAND
50 YEARS AGO BRITISH & POLISH AIRBORNE SOLDIERS FOUGHT HERE
AGAINST OVERWHELMING ODDS TO OPEN THE WAY INTO GERMANY
AND BRING WAR TO AN EARLY END. INSTEAD WE BROUGHT DEATH
AND DESTRUCTION FOR WHICH YOU HAVE NEVER BLAMED US.
THIS STONE MARKS OUR ADMIRATION FOR YOUR GREAT COURAGE,
REMEMBERING ESPECIALLY THE WOMEN WHO TENDED OUR WOUNDED.
IN THE LONG WINTER THAT FOLLOWED YOUR FAMILIES RISKED DEATH
BY HIDING ALLIED SOLDIERS AND AIRMEN, WHILE MEMBERS OF THE
RESISTANCE HELPED MANY TO SAFETY.
YOU TOOK US THEN INTO YOUR HOMES AS FUGITIVES AND FRIENDS:
WE TOOK YOU FOREVER INTO OUR HEARTS.
THIS STRONG BOND WILL CONTINUE
LONG AFTER WE ARE ALL GONE.
1944 – SEPTEMBER – 1994.’

Hampshire Monument Driel

Op 22 september 1944 kwam het 7 e Bataljon van het Britse Hampshire Regiment als de eerste geallieerde soldaten in Heteren aan. Het regiment had verschillende gevechten rondom Heteren. Het belangrijkste gevecht vond plaats rondom de steenfabriek Korevaar. Op deze plek waren Duitse Soldaten de Rijn overgesteken en hun stellingen opgezet rondom de steenfabriek.  In de tijd dat het regiment in de Betuwe zat verloor het regiment 42 soldaten. Voor deze soldaten is een monument opgericht welke langs de Drielse Rijndijk tussen Heteren en Driel staat. Vanaf het monument kunt u nog steeds uitkijken op de ruïnes van de oude Steenfabriek waar veel soldaten het leven verloren.
Het monument is in 1988 onthuld en is grotendeels ontworpen door Charles Reeves voor zijn kameraden. Jarenlang kwamen er vele engelse veteranen jaarlijks naar het monument voor een herdenking. Toen het aantal veteranen minder werden . Is er een aantal jaar geen herdenking meer georganiseerd. Tot 2010, want toen hebben wij van Stichting Never Forget Them de herdenking in het bijzijn van Charles Reeves nieuw leven in geblazen.