Laatste nieuws:

Het voormalige hotel

Crowdfundingactie monument bij Dreyeroord

Stichting Airborne Feelings september 1944 start een crowdfundingactie voor een monument bij Dreyeroord op de hoek van de Graaf van Rechterenweg / Van Dedemweg in Oosterbeek. Er is al veel geld bij elkaar gebracht maar we zijn er nog niet! Er moet nog ongeveer € 5000-6000 bij elkaar gebracht worden. Helpt u mee om het laatste deel bij elkaar te krijgen?

Waarom is hotel Dreyeroord een monument waard?
In september 1944 is bij hotel Dreyeroord zwaar gevochten. Een eenheid van de King’s Own Scottisch Borderers (7th  KOSB) kwam dinsdagnacht 19 september 1944 in de omgeving van Dreyeroord aan om aan de noordelijke kant van de Perimeter de Duitsers tegen te houden. 

Vanwege de bouwkundige situatie moest ‘The White House’, zoals de Engelsen Dreyeroord noemden, helaas afgebroken worden. Momenteel wordt het hotel in oude stijl herbouwd door projectontwikkelaar Amvest. De veteranen hadden een sterke wens om deze bijzondere plek, als onderdeel van de Slag om Arnhem, te behouden. Nu, in het jaar van de 75e Herdenking van de slag om Arnhem, kan door plaatsing van monument ‘De Landing’ aan deze wens tegemoet gekomen worden.

Ondersteuning
Inmiddels is met medewerking van de gemeente Renkum de vergunning voor plaatsing van het monument, verleend. Wethouder Jasper Verstand zegt hierover: “Wij steunen dit initiatief van harte. Met de komst van het monument kunnen we blijvend aandacht schenken aan wat zich in september ’44 op deze plek heeft afgespeeld.”

Het ontwerp is betaald door de projectontwikkelaar Amvest. De fondsen Zabawas, Rabobank Arnhem, Citer en de gemeente Renkum betalen 65% van de uitvoeringskosten. Voor de overige 35% wordt nu dus nog dekking gezocht.

Ontwerp monument ‘De landing’
Kunstenares Ellen Brouwers uit Oisterwijk heeft het ontwerp gemaakt. Tijdens haar onderzoek naar de King’s Own Scottisch Borderers kwam iedere keer de Glengarry (barret) met de badge van een Andreaskruis naar voren. De Glengarry was de trots van de veteranen, ondanks dat ze deze moesten inruilen voor de rode baret. In het ontwerp zijn de volgende symbolen vertegenwoordigd: 1. het Adreaskruis van de badge van KOSB, 2. de 23 staven als symbool voor de vele overledenen en 3. parachutetouwen (staven) als symbool van de luchtlandingsoperatie van de Slag om Arnhem. Op de plek van de 24e staaf kan een vlag geplaatst worden. Verder worden er 4 glasplaten op het gedenkteken bevestigd met beschrijvingen van de historie van de plek en de 7e King’s Own Scottisch Borderers. 

Help ‘De Landing’ te realiseren door een bijdrage te storten op: bankrekening t.n.v.Stichting Airborne Feelings, nummer: NL17RABO0102829837 onder vermelding van ‘De Landing’.  Bij voorbaat dank daarvoor!

Mocht er meer geld binnen komen dan nodig voor de financiering van het monument, dan wordt dat besteed aan de ontvangst van de veteranen die misschien voor het laatst deze 75e herdenking kunnen bijwonen.

___________________________________________________________________________note: voor informatie: Paul Tirion, voorzitter Stichting Airborne Feelings, september 1944,       E: paultirion@outlook.com

Het volledige persbericht

De SAF Facebook pagina